Subsidies

Je kan je opvang laten subsidiëren op heel wat verschillende manieren.

Agentschap Innoveren en Ondernemen heeft hiervoor een subsidieleidraad ontwikkeld.

 

Meer uitleg over de subsidies van Kind & Gezin vind je hier.

 

Ook je provincie of gemeente kan subsidies toekennen.

Zie ook ons kennisnet voor lokale ondersteuning.

 

Op welk subsidietrap bevind ik mij

Als we spreken over een subsidietrap, bedoelen we de grootte van de subsidie met de specifieke voorwaarden die hieraan verbonden zijn.
Weet je niet op welke trap jouw opvang zich bevindt, dan kan je terecht bij je klantenbeheerder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorwaarden voor de basissubsidie zijn

 

De voorwaarden voor de subsidie voor inkomenstarief zijn

 • de voorwaarden voor de basissubsidie
 • gezinnen betalen een prijs op basis van het inkomen
 • kinderen van bepaalde gezinnen krijgen voorrang
 • het principe betalen voor gereserveerde dagen wordt toegepast
 • www.kindengezin.be/img/subsidie-inkomenstarief.pdf

 

De voorwaarden voor de plussubsidie zijn

 • de voorwaarden voor de basissubsidie
 • de voorwaarden voor de subsidie voor inkomenstarief
 • kwetsbare gezinnen ondersteunen
 • kinderen van kwetsbare gezinnen krijgen voorrang
 • www.kindengezin.be/img/plussubsidie.pdf

 

Wat is het verschil tussen Trap 2b en Trap 2a?

 • Trap 2b zijn de plaatsen met een laag subsidiebedrag voor inkomenstarief: zelfstandigen, lokale besturen, peutertuinen vzw’s, … .
 • In het Subsidiebesluit van 22 november 2013 is een groeipad voorzien voor de plaatsen met een laag subsidiebedrag voor inkomenstarief (‘Trap 2B’). Deze subsidie groeit in fases naar het hoger subsidiebedrag (‘Trap 2A’). Deze subsidieverhoging is voorzien voor alle plaatsen ‘2B’.
 • www.kindengezin.be/img/subsidieverhoging2b-inkomenstarief-voorschot-saldo.pdf

 

Vanaf april 2020 kan je IKT- en vrije prijs kindplaatsen combineren.

 • Voor 2020 moest je binnen één opvanglocatie, één prijsbeleid voeren. Vanaf april 2020, kan je plaatsen aanbieden met een vrije prijs en plaatsen aan inkomenstarief binnen één opvanglocatie.
 • Meer informatie vind je in de brochure van Kind en Gezin
 • Meer advies hierover vind je in dit document.

 

De subsidie voor inclusieve kinderopvang

 • opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte samen met kinderen zonder specifieke zorgbehoefte
 • www.kindengezin.be/img/subsidie-inclusieve-opvang.pdf
 • Zowel individuele inclusieve opvang (vanaf vergunning) als structurele inclusieve opvang (minstens subsidie voor inkomenstarief nodig) is mogelijk

 

De subsidie voor flexibele kinderopvang