NIEUWS

 • UITWISSELINGSAVOND: SAMEN DOOR HET DECREET KINDEROPVANG

  ’t OpZet organiseert in samenwerking met Unizo, VoorZet en Knisper VDKO een uitwisselingsavond rond het nieuwe decreet kinderopvang.
  Bijna een jaar is het decreet Kinderopvang in werking getreden. Tijd om nog even op te frissen waarover het gaat, welke voorwaarden gewijzigd zijn en welk tijdspad uitgetekend is om hieraan te voldoen. Op deze avond proberen we antwoorden te formuleren op veel gestelde vragen en onduidelijkheden omtrent het nieuwe decreet. Info en inschrijven.

 • NIEUWE E-MAILADRESSEN EN CONTACTGEGEVENS VOOR ZORGINSPECTIE

  Vanaf 1 januari 2015 breidde het bevoegdheidspakket van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) sterk uit. Het Vlaamse regeerakkoord van 22 juli 2014 besliste over 12 fusies van entiteiten binnen de Vlaamse overheid.
  Eén daarvan is de fusie van Zorginspectie met het Departement WVG.

  Wie voorheen contact had met Zorginspectie, gebruikte e-mailadressen die eindigen op @zorginspectie.be. Dat verandert: voortaan eindigen deze e-mailadressen op @wvg.vlaanderen.be. Het eerste deel van het e-mailadres (naam.voornaam) blijft onveranderd. En geen probleem: de adressen blijven werken en worden doorgestuurd naar het nieuwe adres.

  De generieke adressen blijven eindigen op @zorginspectie.be. Het gaat dan onder meer om reactie@zorginspectie.be of klachten@zorginspectie.be.
  De telefoonnummers blijven dan weer ongewijzigd.

  Via deze link kunt u de contactgegevens van het Departement WVG steeds consulteren: https://wvg.vlaanderen.be/departementwvg/adres/index.htm.

 • OVERGANGSPERIODES DIE IN 2015 AFLOPEN

  Op 1 april 2014 is het decreet Kinderopvang in werking getreden. Aan sommige voorwaarden moest de opvang onmiddellijk voldoen, voor andere voorwaarden zijn er overgangsperiodes.
  Op 1 januari 2015 en 1 april 2015 lopen enkele overgangsperiodes af.
  We zetten ze hier nog eens op een rijtje.

 • OPROEP MELDING LANGE WACHTTIJD BRANDWEERATTEST

  Start je een nieuw initiatief, dan moet je bij je vergunningsaanvraag een positief brandweerattest toevoegen. De brandweer heeft hiervoor wettelijk een termijn van maximum 3 maanden. Deze termijn van 3 maanden kan voor jou echt lang zijn, want zonder dit attest kan je niet opstarten.
  Heb je dit meegemaakt of heb je weet van een gemeente waar dit lang duurt, dan kan je dit melden bij VoorZet.

  info@voorzet.be of tel 02 757 96 90.

Ben je een starter?

Voor jou werd een aparte pagina voorbehouden waar je alle info kan vinden nuttig voor een starter. De digitale Starterswijzer van Kind en Gezin is daarbij de leidraad.
Klik door naar starters
Klik door naar Startersservice van UNIZO.

VoorZet {tel 02 757 96 90 - info@voorzet.be}         ’t Opzet {tel 0479 02 86 30 - info@topzet.be}         UNIZO {tel 02 21 22 642 - wim.vanesch@unizo.be}