.

VoorZet is een initiatief van de Vlaamse regering, met steun van Kind en Gezin, om de zelfstandige kinderopvang te ondersteunen. We willen samen Voor kwaliteitsvolle Zelfstandige kinderopvang gaan.

We geven advies op maat. We bundelden alle interessante info voor de zelfstandige kinderopvang, wijzen je de weg en brengen je in contact met de juiste instanties. We bieden je een website en een telefonische permanentie specifiek voor de zelfstandige kinderopvangsector.
We stimuleren en ondersteunen contacten met je collega’s. We beginnen met ‘meterschap’ voor starters en begeleiden nieuwe en bestaande contactgroepen.
We begeleiden initiatieven in moeilijkheden. Heb je problemen, een moeilijke inspectie achter de rug? VoorZet kan je pedagogisch begeleiden.

We maken je wegwijs in het uitgebreide vormingsaanbod en begeleiden je daarnaast ook via eigen vormingstrajecten in je professionele ontwikkeling.

We willen een VoorZet doen: je kunt bij ons terecht voor advies, contacten met collega’s en vormingsvragen. Uiteindelijk blijf je zelf aan Zet. Jij bent zelfstandige en je bewandelt je eigen pad, mét je kinderen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Heb je een groepsopvang in de provincie Limburg of wil je er één starten én ben je geïnteresseerd in het IKG-systeem? In Limburg kan je tot 4 mei een aanvraag indienen voor het IKG-systeem. Er is een budget beschikbaar voor 120 nieuwe IKG-plaatsen. Meer informatie vind je terug op deze webpagina.
 • Ben je een kinderbegeleider in de gezinsopvang of wil je dit graag worden? Kind en Gezin heeft in handig document verduidelijkt wanneer je welke module moet volgen én waar je deze kan volgen.
 • Kind en Gezin heeft alle ondersteunende documenten voor de opmaak van de risicoanalyse online gezet. Het is de bedoeling dat elke opvanglocatie een risicoanalyse opmaakt, je moet dit doen in een cyclus van 2jaar. Je vindt de nodige informatie hier terug.
 • Update - 26/03/'14! VoorZet heeft een handig overzicht gemaakt van de nieuwe voorwaarden van het decreet die reeds in orde moeten zijn op 1 april 2014 en voor welke je nog een overgangstermijn hebt. We hebben steeds wat extra informatie erbij geplaatst en of er een mogelijke ondersteuning is. Op die manier kan je voor jouw opvang nagaan wat je nog voor 1 april zeker in orde moet maken. Als er vragen zijn, contacteer ons gerust! Je vindt de lijst hier terug. Veel succes alvast!
 • De lijst van diploma's, getuigschriften en attesten die in aanmerking komen voor de vergunningsvoorwaarden staat online! Binnenkort wordt nog duidelijk hoe je een afwijking kan aanvragen, als je ten minste 3 jaar ervaring hebt in de functie die je nu uitoefent (tijdens de voorbije 5 jaar).
 • Opmaak crisisprocedure & procedure grensoverschrijdend gedrag:

  In samenwerking met Kind en Gezin werd beslist dat deze workshops zullen uitgesteld worden naar mei en juni 2014. Kind en Gezin zou actief meewerken aan deze sessies, maar met het in voege treden van het decreet, hebben ze beslist om nog extra sessies over bepaalde aspecten van het decreet te geven (waarover weldra meer informatie). 
  Eind maart 2014 zal het document waarmee je jouw procedures kan opmaken wel al verspreid worden naar de sector. Er zal ook een interactieve ondersteuning via de website van Kind en Gezin ter beschikking worden gesteld.

 • Wil je ook graag op een eenvoudige manier nagaan wat voor jouw opvang verandert bij het Decreet 'Opvang voor baby's en peuters'? VoorZet heeft een checklist opgemaakt, op basis van de werkingsvoorwaarden van het BVR vergunningen. Met deze checklist vind je eenvoudig terug wat nu al in orde en wat je de komende maanden en jaren zult moeten aanpassen. Let wel, voor heel wat zaken zijn er overgangstermijnen. Hier vind je de checklist voor groepsopvang (>8 kinderen) en hierbij de checklist voor gezinsopvang (<9 kinderen).
 • De beroepsfederaties Unieko en Fédaje bereikten met de Algemene administratie van de Fiscaliteit eind januari een akkoord over de kostenforfait. De zelfstandige kinderopvang (zowel gezins- als groepsopvang) zal de keuze hebben om te werken met ofwel de beperkte forfait van 7eur per dag per kind ofwel de volledige forfait van 16,5eur per dag per kind. Dit is enkel van toepassing op natuurlijke personen die zelfstandig werken (dus niet op vennootschappen of vzw's). In bijlage vind je meer informatie hierover.
 • Voor de vergunning moet elke organisator van kinderopvang van baby’s en peuters zijn werking pedagogisch laten ondersteunen. De zelfstandige kinderopvang zal zeker al tot 1 april 2016 zijn organisatie gratis kunnen laten ondersteunen door pedagogische en taalondersteunende organisaties. Dit maakte Kind en Gezin afgelopen week bekend.Vanaf maart zal hier meer informatie over rond gestuurd worden. Voor meer info kan je alvast terecht bij de mededeling van Kind en Gezin.
 • PCBO Limburg organiseert voor de Limburgse kinderopvang op 11 en 13 maart infodagen over Klimkracht:
  • Wil je gericht werken aan een efficiëntere en betere opvang, maar weet je niet hoe?
  • Wil je jezelf of je medewerkers verder ontwikkelen, maar weet je niet hoe?
  • Wil je de kwaliteit van je opvang verbeteren, maar weet je niet hoe je hieraan begint?
  • Geloof je in de kracht van samenwerking en wil je wel eens ervaringen uitwisselen met andere opvangorganisaties?
  • PCBO gaat graag met jou op weg om hieraan te werken. Meer informatie vind je op deze website.
 • Heb je al heel wat ervaring in de kinderopvang en wil je deze expertise verder uitbouwen? Zowel in Gent als Antwerpen kan je terecht voor de verkorte opleiding 'Pedagogie van het Jonge Kind:
 • Heb je in november een aanvraag ingediend om jouw plaatsen met een vrije prijs te laten omschakelen naar IKG-plaatsen? De beslissing is gekend! Je kan via deze link terug vinden of je in de toekomst met IKG zal kunnen werken.
 • De Onthaalouderacademie staat in voorjaar 2014 opnieuw klaar met een opleidingsaanbod voor onthaalouders. Je kunt verschillende opleidingsmodules volgen in Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) in Vlaanderen. Neem een kijkje op www.onthaalouderacademie.be
 • VoorZet ondersteunt je ook graag dit voorjaar. Er zijn al heel wat vormingen en workshops gepland! In bijlage vind je onze vormingsfolder en deze vormingen vind je natuurlijk ook terug in de vormingsdatabase.
 • Momenteel is er een uitbreidingsronde voor nieuwe IKG-plaatsen. Je kan je aanvraag indienen tot 27 januari. Ben je geïnteresseerd? Neem vlug een kijkje op deze webpagina. In de eerste bijlage vind je de nood aan IKG-opvang per gemeente, bekijk deze bijlage zeker ook eens!
 • Op 1 april treedt het Decreet 'Opvang voor baby's en peuters' in werking. Het BVR Vergunningen en BVR Subsidies zijn al gekend. Je vindt deze terug op deze webpagina.
  • Het is dus heel belangrijk dat je goed op de hoogte blijft van de vernieuwingen. Dit kan enerzijds door je in te schrijven op de nieuwsbrief van Kind en Gezin.
  • Je kan heel wat veelgestelde vragen terugvinden op de website van Kind en Gezin. Als er onduidelijkheden zijn, kan je deze ook steeds raadplegen.
 • De IKG-regelgeving is gewijzigd (meer informatie vind je hier):
  • Als IKG-initiatief krijg je vanaf 1/01/2013 een aanvullende vergoeding van 216 euro per plaats per jaar.
  • Als je een waarborg vraagt, mag die maximum 250 euro bedragen, moet je ouders daarover informeren en moet die minstens een maand na het einde van de opvang worden terugbetaald.
  • Als je omschakelt als onthaalouder met IKG naar een kinderdagverblijf met IKG, dan wordt de nieuwe vergoeding toegekend vanaf de start van het nieuwe attest van toezicht.
  • De IKG-bedragen worden vanaf nu steeds op 1 januari geïndexeerd. De volgende indexatie heeft plaats op 1/01/2014.
 • De film 'Knopjesman' toont ruime speel- en leermogelijkheden in de initiatieven voor buitenschoolse opvang. Deze film neemt je mee in de verhalen over kinderen tijdens hun vrije tijd door de veelkleurige hoofdstad Brussel. Meer informatie vind je op de website van het VBJK.
 • De VoorZet-website heeft een gloednieuwe pagina over alles wat te maken heeft met de Zorginspectie. Neem hier snel een kijkje!
 • VoorZet staat in het vakblad Kiddo! In dit artikel vind je een goed voorbeeld van hoe VoorZet te werk gaat.
 • Op de website van Kind en Gezin is er nu ook een 'plaatsenteller' geplaatst, deze duidt aan hoeveel plaatsen er zijn die IKG-werken
 • Heb je nood aan een meter of een peter? Of wil je graag zelf een meter zijn?Schrijf je nu in!
 • Sabam en billijke vergoeding in de kinderopvang, klik hier voor meer info.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Telefonische permanentie (elke werkdag tussen 9u en 20u):

02 757 96 90 - info@voorzet.be