• UITWISSELINGSAVOND DECREET AALST

  ’t OpZet, VoorZet en UNIZO organiseren een uitwisselingsavond rond het nieuwe decreet kinderopvang.
  Bijna een jaar is het decreet Kinderopvang in werking getreden. Tijd om nog even op te frissen waarover het gaat, welke voorwaarden gewijzigd zijn en welk tijdspad uitgetekend is om hieraan te voldoen. Op deze avond proberen we antwoorden te formuleren op veel gestelde vragen en onduidelijkheden omtrent het nieuwe decreet. Info en inschrijven.

 • STARTERSTRAJECTEN EN STARTERSCAFÉS (voor wie wil starten met kinderopvang)

  De starterstrajecten van Kind en Gezin zijn zeker een aanrader voor iedereen die wenst te starten met een kinderopvanglocatie voor baby’s en peuters. Goed voorbereid starten biedt meer garantie op een succesvolle opvanglocatie. Inschrijven kan je hier.

  Aansluitend op dit starterstraject van Kind en Gezin richten VoorZet, ’t Opzet en Unizo, partners binnen de ondersteuningsstructuur voor ondernemers in de kinderopvang, een starterscafé in. Die avond geeft je de kans om informeel in contact te komen met je collega-starters en met gevestigde ondernemers. Opgelet, de starterscafés gaan door op een andere locatie dan de starterstrajecten van Kind en Gezin. Meer info vind je hier.

 • FEITELIJKE VERENIGING EN HEFFINGEN FAVV

  Het FAVV stemt haar gegevens af op die van de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO). Zo reikt het FAVV een toelating uit op de vestigingsplaats van het kinderdagverblijf. Sommige zelfstandige kinderdagverblijven werken onder de vorm van een feitelijke vereniging. Als lid van een feitelijke vereniging moet je afzonderlijk een ondernemingsnummer aanvragen in de Kruispuntbank. Als de verschillende leden van die feitelijke vereniging telkens een ander adres hebben ingevoerd in KBO, zullen ze bijgevolg ook allemaal afzonderlijk worden uitgenodigd om een heffing te betalen. Het is daarom van belang dat je ook het vestigingsnummer van de plaats waar je werkt ingeeft (en niet je privé-adres).”

 • OPLEIDING VOEDSELVEILIGHEID

  De wetgeving stelt dat iedereen een opleiding moet genoten hebben met betrekking tot voedselveiligheid aangepast aan zijn of haar functie. De wetgeving stelt niet dat dit moet gebeuren door het FAVV of door een externe firma. Mensen kunnen intern opgeleid worden door een collega met kennis van zaken. Hiervan kan best een lijst bijgehouden worden waarin men kan bewijzen dat mensen opgeleid zijn. Indien u vormingen volgt van het FAVV of een externe firma dan krijgt u daarvan een attest op naam dat kan dienen als bewijs.

  Controleurs gaan dit ook nakijken tijdens hun inspecties. Ze doen dit ook aan de hand van gerichte vragen. Bv: Iemand die controle doet over de temperatuur moet ook de kritische limiettemperaturen kennen. Als de controleur vraagt wat de limiet is van de kip in de koelkast en de persoon in kwestie kan hierop niet antwoorden dan stelt de controleur dat er gebrek aan kennis is en dat men een opleiding dient te volgen.

  Momenteel worden er geen standaardopleidingen meer georganiseerd door het FAVV voor de kinderopvang. Ze werken nu op vraag van de sector. Indien men voldoende deelnemers van verschillende opvangplaatsen samen kan brengen, dan komt het FAVV ter plaatse de opleiding geven. Deze opleidingen zijn steeds gratis.

 • NIEUWE UITWISSELINGSAVOND OVER HET DECREET IN WEST-VLAANDEREN

  t OpZet, VoorZet en UNIZO organiseren een uitwisselingsavond rond het nieuwe decreet kinderopvang.

  Bijna een jaar is het decreet Kinderopvang in werking getreden. Tijd om nog even op te frissen waarover het gaat, welke voorwaarden gewijzigd zijn en welk tijdspad uitgetekend is om hieraan te voldoen. Op deze avond proberen we antwoorden te formuleren op veel gestelde vragen en onduidelijkheden omtrent het nieuwe decreet. Info en inschrijven.

NIEUWS

Ben je een starter?

Voor jou werd een aparte pagina voorbehouden waar je alle info kan vinden nuttig voor een starter.
Klik door naar starters

VoorZet {tel 02 757 96 90 - info@voorzet.be}

’t Opzet {tel 0479 02 86 30 - info@topzet.be}

UNIZO {tel 02 21 22 642 - wim.vanesch@unizo.be}

De ondersteuningsstructuur is een project van de Vlaamse Overheid,
met steun van Kind & Gezin en georganiseerd door vzw Komma, vzw Cego en Unizo.